Zarządzaj z odpowiednią strategią
brak zdjęcia

Formułowanie realnej wizji rozwoju w perspektywie długoterminowej. Tak po skrócie można opisać wszystkie strategie zarządzania przedsiębiorstwem. Niemniej jednak, każda z nich będzie stanowiła twór indywidualnie dopasowany do wybranego podmiotu gospodarczego, jego wielkości, potencjału, posiadanych zasobów, kapitału, możliwości, a przede wszystkim oczekiwań założycieli. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem opierają się na wyznaczeniu konkretnych celów oraz metod ich osiągania uwzględniając otoczenie, w którym działa dany podmiot. Jak widać, jest to działalność multidyscyplinarna, którą warto oddać w ręce specjalisty - pana Sławomira Horbaczewskiego.

Nazwa: Sławomir Horbaczewski Doradztwo Gospodarcze

Adres: Grzybowska 12/14 00-132 Warszawa

Adres www: www.galija.com.pl